Indonesisch buffet

Beleef Indonesië! Voor € 28,50 p.p. volop genieten !

Elke laatste zondagavond van de maand.
Van oktober t/m april, aanvang 18:00 uur